70-jährige Wienerin starb bei Ausflug in die Kärntner Berge