Kärntner Maler Hans Staudacher 98-jährig gestorben