1920 – 2020

Widerstandskämpferin Lotte Brainin 100-jährig verstorben

Widerdstandskämpferin Lotte Brainin starb 100-jährig.
© APA