Steiermark reiht „Impf-Taktiker“ nun an den Schluss